فرآيند پرداخت خسارت بيمه باربري

1- پس از اعلام خسارت كتبي يا تلفني بيمه گذار ، بيمه نامه از واحدصدور اخذ و پرونده خسارت تشكيل مي شود.

2- در صورت نياز كارشناس بازديد ازمحموله خسارت ديده بازديد، و علت و ميزان خسارت را گزارش مي نمايد.

3- اسناد ومدارك مورد نياز جهت بررسي پرونده خسارت با توجه به شرايط بيمه نامه و علت خسارت ازبيمه گذار دريافت مي شود .

4- در صورت قابل پرداخت بودن خسارت ميزان خسارت محاسبه و رقم خسارت طبق آئين نامه حدود اختيارات به تائيد مسئولين مي رسد .

5- در صورت تائيد رقم خسارت ، حواله خسارت صادر و پس از دريافت برگ جانشيني يا رسيد تسويه خسارت از بيمه گذار چك خسارت تحويل وي مي گردد.

6- در صورت قابل پرداخت نبودن خسارت ، مراتب به اطلاع بيمه گذار خواهد رسيد و پرونده مختومه مي گردد .

7- در صورت اعتراض بيمه گذار به مبلغ خسارت يا مختومه شدن پرونده ، پرونده خسارت مجددا" رسيدگي شده و نتيجه نهايي به اطلاع بيمه گذار خواهد رسيد .

اسناد مورد نياز جهت پرداخت خسارت :

الف - اسناد حمل وخريد

- پيش فاكتوريا پرو فرما proforma invoice
- بارنامه bill of lading
- فا كتور commercial invoice
- صورت بسته بندي packing list
- گواهي مبداء certificate of origin
- بارنامه حمل داخلي
 
ب - اسناد خسارت

- صورت مجلس گمركي : زماني كه خسارات وارده به كالا در گمركات مشهود باشد سندي به نام صورت مجلس گمركي توسط مقامات گمرك تنظيم مي گردد كه مبين نوع و تعداد كالا از نظر كم وكيف خسارت بوده و به تاييد و امضاء گمرك و شركت حمل و نقل مربوطه مي رسد اين سند حائز اعتبار حقوقي جهت اقدامات بازيافت خسارت مي باشد .
- راهنامه CMR : در صورت حمل زميني اين سند كه مخصوص حمل كننده است صادر مي شود ودرموارديكه محموله حمل شده در طي مسير دچار خسارت گردد كم وكيف خسارت در CMR مربوطه درج و توسط راننده تاييد و ممهور به مهر شركت حمل و نقل مي شود اين سند حائز اعتبارحقوقي جهت اقدامات بازيافت خسارت ميباشد .
- قبوض انبار گمركي : هنگامي كه كالاها وارد انبار گمرك مي شوند قبض انبار از سوي مسئولين صادر مي گردد و درموارديكه كالا داراي خسارت باشد مراتب در قبض انبار مربوطه درج مي گردد.
- گواهي عدم تحويل : در صورتيكه يك يا چند بسته كامل ازكل محموله به مقصد نرسد شركتهاي حمل و نقل پس از بررسي موضوع و عدم دريافت اطلاعي از كالاي مفقود شده و براساس صورت مجلس گمركي تنظيم شده در گمركات نسبت به صدور گواهي عدم تحويل اقدام مي نمايند كه سندي ضروري جهت بررسي خسارت واقدامات بازيافت خسارت مي باشد .
- گزارش مقامات انتظامي و كروكي حادثه : اين سند هنگام وقوع تصادف و يا بروز حوادث جاده اي توسط مقامات انتظامي محدوده مربوطه تهيه مي گردد وحاوي اطلاعاتي در خصوص چگونگي تصادف و مقصرين حادثه مي باشد .
- قبوض باسكول : قبوض باسكول جهت بررسي كسريهاي احتمالي كالا مورد استفاده قرار ميگيرند.
- گواهي بازرسي كالا : در صورتيكه خسارت درخارج از كشور اتفاق افتاده باشد بازديد كارشناسي توسط موسسات معتبري از قبيل Lloyds,SGS,IGS,IEI,…انجام مي پذيرد و گواهي مربوطه مبني بر علت وميزان خسارت صادرمي گردد اين گواهي جهت بررسي دقيق خسارت ضروري مي باشد .
- گزارش بازرسي كميت وكيفيت كالا quality and quantity inspection : گزارشي كه به منظور تعيين كميت وكيفيت وساير مشخصه هاي كالا يا تجهيزات توسط موسسه هاي بازرسي مستقل تهيه مي شود . سورويا نس نيز يكي از گزارشات بازرسي است كه پس از انجام عملياتي ازقبيل بازرسي ،بازبيني ، نمونه برداري ، اندازه گيري ، آزمايش و ... صادر مي گردد .
- درافت سوروي : تعيين مقدار كالاها ي فله مانند غلات ،آهن الات و غيره( مواد فله خشك) روي كشتي با روش DRAFT SURVEY صورت مي گيرد در اين روش درافت كشتي قبل و بعد از تخليه محموله در نظر گرفته مي شود و پس از اعمال فاكتورهاي ديگري از جمله VEF,DEADWEIGHT,… و براساس قانون ارشميدس وزن كالا بدست مي آيد .
- ULLAGE SURVEY: تعيين مقدار كالاهاي فله مايع روي كشتي با آليج گيري صورت ميگيرد. باتوجه به كاليبره بودن مخازن ، اندازه گيري ميعانات تابع وزن مخصوص ، درجه دما و بررسي وضعيت قرارگرفتن كشتي در حالت عدم تعادل مي باشد كه براي رسيدن به وضعيت استاندارد از جداول مخصوصي دراين زمينه استفاده مي شود تا وزن كالا به طوردقيق اندازه گيري شود .

ج - اسناد گمركي و بانكي
 
- اعلاميه فروش ارز
- برگ ثبت سفارش
- پروانه سبز گمركي
- اظهارنامه خروجي كالا (صادراتي)
- پروانه ورود موقت كانتينر
1393/07/23 تاریخ ثبت :
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal