مفاهيم واصطلاحات بيمه نامه عمرو حوادث

 بيمه‌گر: بيمه گر شركت بيمه اي است كه مشخصات آن در بيمه نامه درج گرديده است وجبران خسارت وياپرداخت غرامت ناشي ازخطرات تعيين شده راطبق شرايط مقرردراين بيمه نامه به عهده مي گيرد.
بيمه‌‌گذار: بيمه‌گذار شخص حقيقي ياحقوقي است كه مشخصات وي در بيمه نامه درج گرديده و موظف به پرداخت حق بيمه و انجام ساير وظايف تعيين شده در بيمه نامه مي باشد.
بيمه شده: بيمه‌شده شخصي است كه مشخصات وي در بيمه نامه درج شده است و بيمه گر متعهد به پرداخت خسارت و يا غرامت بدني او به علت تحقق خطرات مشمول بيمه نامه است .
ذي نفع: ذي نفع شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه مشخصات آنان در بيمه نامه درج گرديده است و خسارت و يا غرامت مربوط به بيمه نامه به آنها پرداخت مي شود .در صورتي كه ذي نفع در بيمه نامه تعيين نشده باشد غرامت به بيمه‌شده و در صورت فوت بيمه‌شده،غرامت به نسبت سهم الارث، به وراث قانوني بيمه‌شده پرداخت مي گردد.
حق بيمه : حق بيمه وجهي است كه بيمه‌گذار موظف است طبق شرايط بيمه نامه به بيمه گر بپردازد.
سرمايه بيمه ويا غرامت بيمه : سرمايه بيمه ويا غرامت بيمه وجهي است كه بيمه گر متعهد مي گردددرصورت تحقق خطرياخطرات مشمول بيمه طبق شرايط اين بيمه نامه به ذي نفع بپردازد.
بيمه عمرساده زماني(فوت بهرعلت) : اين نوع بيمه عمر قراردادي است كه به موجب آن بيمه گر درمقابل دريافت حق بيمه متعهدمي شود كه درصورت فوت بيمه شده درمدت تعيين شده درقرارداد مبلغ سرمايه بيمه رابه بيمه گذار يااستفاده كنندگان تعيين شده ازسوي بيمه شده پرداخت نمايد.
بيمه حادثه : بيمه حوادث قراردادي است كه به موجب آن بيمه گردرمقابل دريافت حق بيمه متعهد مي شودكه درصورت فوت، نقص عضو وازكارافتادگي، ايجادهزينه هاي پزشكي وياازكارافتادگي موقت بيمه شده براثرحادثه درمدت تعيين شده درقرارداد مبلغ سرمايه بيمه رابه بيمه گذار يااستفاده كنندگان تعيين شده ازسوي بيمه شده ويا بيمه گذار پرداخت نمايد.
حادثه : حادثه عبارت است ازهرواقعه ناگهاني ناشي ازيك عامل خارجي كه بدون قصد واراده بيمه شده بروزكرده ومنجر به جرح، نقص عضو، ازكارافتادگي يا فوت بيمه شده گردد.
1394/08/11 تاریخ ثبت :
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal