سهامداران تصویب کردند : افزایش 261 درصدی سرمایه بیمه البرز از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت

  • 1399/06/24

مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه البرز تشکیل شد و سهامداران افزایش سرمایه 261 درصدی این شرکت بیمه را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مورد تصویب قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، سرمایه این شرکت با افزایش 10.424.428 میلیون ریالی از مبلغ چهار هزار میلیارد ریال به 14.424.428 میلیون ریال افزایش می‌یابد.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.