نام و نام خانوادگی: سيد رسول تاجدار
سمت سازمانی: مدیر عامل
تلفن: 29461500
فاکس: 29461509
پست الکترونیکی: Tajdar@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: مجید نادری
سمت سازمانی: معاون توسعه منابع و پشتیبانی
تلفن: 29461520
فاکس: 29461549
پست الکترونیکی: naderi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: امير ساسان ترابي زاده
سمت سازمانی: معاون برنامه ریزی و فناوری
تلفن: 29464200
فاکس: 29464209
پست الکترونیکی: Torabizadeh@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: احمد صفرزاده
سمت سازمانی: معاون فنی
تلفن: 29462602
فاکس: 29462609
پست الکترونیکی: Safarzadeh@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: عبداله قره باغیان
سمت سازمانی: رییس شورای فنی
تلفن: 29462626-7
فاکس: 29462609
پست الکترونیکی: gharehbaghian@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: امیرارسلان افراسیابی
سمت سازمانی: مدير سرمایه انسانی
تلفن: 29461400
فاکس: 29461449
پست الکترونیکی: Afrasiabi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: محمد غلامزاده
سمت سازمانی: مدير امور مالی
تلفن: 29461300
فاکس: 29461349
پست الکترونیکی: gholamzade@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: جواد وكيلی
سمت سازمانی: مدير سرمايه گذاری
تلفن: 29462042
فاکس: 29462059
پست الکترونیکی: Vakili@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: سيد محمود آرامون
سمت سازمانی: مدير ساختمان و پشتیبانی
تلفن: 29462352-3
فاکس: 29462399
پست الکترونیکی: Aramoon@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: نرگس سهرابی
سمت سازمانی: مدیر حسابرسي داخلی
تلفن: 29462062
فاکس: 29462079
پست الکترونیکی: sohrabi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: محمد مهدی محمودی
سمت سازمانی: مدیر بازرسی و انتظامات
تلفن: 29463802-3
فاکس: 29463849
پست الکترونیکی: mahmoodi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: امیر میرزائی
سمت سازمانی: مدیر برنامه ریزی و تحلیل نظامها
تلفن: 29464302-3
فاکس: 29464319
پست الکترونیکی: Mirzaei@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: سيد منصور نقيبی
سمت سازمانی: مدير فناوری اطلاعات
تلفن: 29464102-3
فاکس: 29464149
پست الکترونیکی: Naghibi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: علیرضا مقرب
سمت سازمانی: مدير بیمه های آتش سوزی
تلفن: 29462202-3
فاکس: 29462249
پست الکترونیکی: Mogharrab@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: محمدرضا توکلی
سمت سازمانی: مدير بیمه های خودرو
تلفن: 29462502-3
فاکس: 29462549
پست الکترونیکی: M.tavakoli@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: عليرضا پورحسن
سمت سازمانی: مدير بیمه های اتكايی
تلفن: 29462002-3
فاکس: 29462039
پست الکترونیکی: PourHassan@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: سحر کمالخانی
سمت سازمانی: مدیر تحقیق و توسعه
تلفن: 29464325-6
فاکس: 29469903
پست الکترونیکی: kamalkhani@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: مسعود قراگوزلو
سمت سازمانی: مدير بیمه های مهندسی
تلفن: 29462452-3
فاکس: 29462499
پست الکترونیکی: Gharagozlou@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: عزیز مهریاری لیما
سمت سازمانی: مدير بیمه های باربری
تلفن: 29462349
فاکس: 29462302-3
پست الکترونیکی: mehryari@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: محمد پوررحیمی
سمت سازمانی: مدير بیمه های اشخاص
تلفن: 29463602-3
فاکس: 29463649
پست الکترونیکی: pourrahimi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: محمدرضا معینی
سمت سازمانی: مدير بیمه های مسئولیت
تلفن: 29462402-3
فاکس: 29492449
پست الکترونیکی: Moeini@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: غلامحسین آقاخانی
سمت سازمانی: مدير توسعه بازار و امور مشتریان
تلفن: 29462552-3
فاکس: 29462599
پست الکترونیکی: aghakhani@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: سید حسن نبوی
سمت سازمانی: مدیر امور حقوقی
تلفن: 29461100
فاکس: 26410857
پست الکترونیکی: Nabavi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: علی فرزین
سمت سازمانی: مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری
تلفن: 29462252-3
فاکس: 29462299
پست الکترونیکی: Farzin@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: نصرت اله محمدی
سمت سازمانی: مدير روابط عمومي و بین الملل
تلفن: 29461050-2
فاکس: 29461079
پست الکترونیکی: Mohammadi@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: سعيد حاجيان
سمت سازمانی: مدير امور شعب
تلفن: 29461350
فاکس: 29461399
پست الکترونیکی: hajian@bimehalborz.ir
نام و نام خانوادگی: حميد جولايي
سمت سازمانی: مدير امور نمايندگان
تلفن: 29461150
فاکس: 29461199
پست الکترونیکی: Joulaei@bimehalborz.ir

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.